Zamierzenia

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC W GRUPIE 2-LATKÓW – MISIE      

Cele:

 • Poznanie wybranych zwierząt z gospodarstwa wiejskiego 
 • Rozumienie pojęć rodzina, dom rodzinny
 • Budzenie świadomości własnych praw
 • Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej

I NASZ DOM

1. Dwa jeże

2. Słówko miesiąca ” Tolerancja”

3. Nasze przedszkole

4. Trzy świnki

5. Mój dom

 

II. MAMY SWOJE PRAWA

1. Nasz dziecięcy świat

2. Jedziemy na wycieczkę

3. Wśród przyjaciół

4. Kuchcikowo ” Owocowe Lato”

5. Dziwne pojazdy

 

III LUBIMY PODRÓŻE
1. Nad rzeką

2. Morskie przygody

3. podniebna podróż

4. Moja podróż

5.Powitanie lata – Uroki 4 pór roku

 

IV  JUŻ WAKACJE!!

1. Nadeszły wakacje

2. Wesołe słoneczko

3. Bezpieczne wakacje

4. Do widzenia, zabawki

5. Lody są w różnych smakach

Wydarzenia : 12.06.2014 – Piknik Rodzinny

 

 

 

 

          

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC  3-LATKI GRUPA GRZYBKI

I TYDZIEŃ: NA ULICY

 1. Na ulicy
 2. Odgłosy ulicy
 3. Przejście przez ulicę
 4. Bezpieczny przedszkolak
 5. Znaki drogowe

 

II TYDZIEŃ: NASZE POJAZDY

 1. Pan policjant
 2.  Rower – pojazd dla dzieci
 3.  Samochód prowadzi kierowca
 4. Kolorowe samochody
 5. Samochód

 

III TYDZIEŃ: NIEDŁUGO WAKACJE

 1. Już lato
 2. Letnie zabawy
 3. Słoneczna i deszczowa pogoda
 4. Latem pachną kwiaty
 5. Muszle i muszelki

 

IV TYDZIEŃ:  WAKACJE NAD MORZEM

 1. Kolorowe rybki
 2. Czekamy na wakacje
 3. Na plaży
 4. Wesołe zabawy
 5. Już wakacje

 

Wydarzenia:

 • 03.VI.2014 – Słówko miesiąca „Tolerancja”
 • 12.VI.2014 – Kuchcikowo „Owocowe lato”
 • 12.VI.2014 – Piknik rodzinny
 • 20.VI.2014 – Powitanie lata – Uroki czterech pór roku
 •  „Żegnaj przedszkole” – uroczystość z okazji pożegnania pięciolatków i sześciolatków

 

Aktywność językowa:

 • usprawnia ruchomy narząd mowy – język,
 • odczytuje treść obrazka i opowiada, co się na nim dzieje,
  • posługuje się nazwami smaków lodów: czekoladowe, truskawkowe, cytrynowe,
  • rozumie określenia: lato, wakacje, tęcza, żaglówka, żagiel, wąż.

 

Aktywność matematyczna:

 • rozwija orientację w schemacie własnego ciała,
 • grupuje elementy według rodzajów,
 • różnicuje wielkości: duże, małe.

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze 3-latki grupa Biedronki

 

 I Tydzień :Święto dzieci.

1. Moja rodzinka.

2. Wspólna zabawa.

3. Droga do domu.

4. Mam przyjaciela.

5. Przygoda dziecka

II: Wiem, gdzie mieszkam.

1.Kto pozna swój domek?

2. Moja okolica.

3. Zaprowadź dzieci do domu.

4. Samochodzik z pudełka.

5. Pomocnicy.

III. Latem bawimy się z tatą.

1. Zabawy z tatą.

2. Jaki zawód wykonuje mój tata?

3. Nastało lato.

4. Krawat dla taty.

5. Drzewa w sadzie.

IV Tydzień. Jedziemy na wakacje.

1. Mały statek..

2. Co jest ciężkie a co lekkie?

3. W ogrodzie- gra planszowa.

4. Wakacyjny obrazek.

5. Dobre rady na wakacyjne wypady.

 

Przygotowanie do nauki czytania i pisania:

Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.

Doskonalenie sprawności manualnych.

Rozwijanie sprawności palców rąk i nadgarstka.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Rozwijanie percepcji wzrokowej.

Pojęcia matematyczne:

Doskonalenie umiejętności liczenia do 4.

Nauka klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy.

Doskonalenie poprawnego posługiwanie się przyimkami: obok, za, przed.

Doskonalenie umiejętności porównywania długości i wielkości przedmiotów.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2014r dla grupy czterolatków Jagódki i Pszczółki

                                    

I  MY dzieci z różnych kontynentów

- Zapoznanie z warunkami życia dzieci na różnych kontynentach.

- Poznanie znaczenia słowa tolerancja

1. Świat czterolatka

2. „Tolerancja” – słówko miesiąca

3. W wiosce indiańskiej

4. Afrykańskie przedszkole

5. Nasze prawa

 

II. Miasto czterolatka.

- Poznawanie swojego najbliższego otoczenia. Budzenie świadomości narodowej.

- Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.

1. Nasze domy

2. Moja miejscowość

3. Kraj, w którym mieszkam

4. „Kuchcikowo – owocowe smaki lata”.

    PiknikRodzinny.

5. Zabawy z piłką

 

III. Czterolatek podróżnikiem

- Wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje.

1. Wakacje Loli

2. Wakacyjne marzenia

3. Pakujemy walizki

 

IV  Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym

- Dostrzeganie zmian w przyrodzie związanych z porą roku.

1. Powitanie lata

2. Wśród przyjaciół Biedronki Loli

3. W ogrodzie przedszkolnym

4. Zabawy na podwórku

5. Zabawy z piłką

 

 

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek tekstowych oraz układanie historyjek obrazkowych
 • Wysłuchiwanie rytmów i próby przekładania dostrzeżonych regularności w układach rytmicznych z jednej reprezentacji na drugą
  • Rozumienie pojęć: na, przed, za, obok, prosto, w prawo, w lewo,
  • Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy lub przynależności
  • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie graficznego zapisu cyfr

 

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA:

 • Doskonalenie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo‑ruchowej poprzez rysowanie po śladzie oraz kolorowanie.
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – wyodrębnianie głosek w nagłosie
 • Poszerzanie zasobu słownictwa

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA PIĘCIOLATKÓW NA MIESIĄC CZERWIEC , GRUPA KOTKI I ŻUCZKI

I Tydzień : Dzień Dziecka

1. Święto Dzieci

2. Prawa Dzieci

3. Dzieci na świecie

4. Gdy jest nam nudno

5. Mój przyjaciel

 

II Tydzień: Wakacje tuż, tuż…

1. W górach

2. Nad jeziorem

3. Nad morzem

4. Nad rzeczką

5. Przy ognisku

 

III Tydzień: Kolory lata

1. Żółty

2. Zielony

3. Niebieski

4. Różowy bądź niebieski

5. Tęczowy świat

 

IV Tydzień: Do szkoły

1. Odwiedzamy szkołę

2. Co zabierzemy na wakacje?

3. Bezpieczeństwo na wakacjach

4. Do widzenia przedszkole!

Wydarzenia :

Słówko miesiąca Tolerancja

Piknik Rodzinny

Powitanie lata

Zakończenie przedszkola

Aktywność matematyczna:

 • Wykonuje operacje matematyczne : dodawania i odejmowania, podpisywanie liczebności zbiorów za pomocą symboli
 • Dokonuje pomiar długości przy pomocy dowolnej miarki
 • Klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej
 • Wytycza kierunki w przestrzeni
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy

Aktywność językowa:

 • Dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej. Próby odczytywania tekstu literowo -obrazkowego
 • Rozpoznaje globalnie wyrazy: festyn, foka, szkoła
 • Wyodrębnia wyrazy w zdaniu
 • Wyróżnia głoski w nagłosie
 • Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA

 SZEŚCIOLATKÓW NA MIESIĄC CZERWIEC GRUPA WIEWIÓRKI

 

I TYDZIEŃ: NASI ULUBIEŃCY

1. Pies-przyjaciel człowieka.

2. Kto mieszka w akwarium ?  Słówko miesiąca- TOLERANCJA

3. Kocie sprawy.

4. Nasi ulubieńcy.

5. Zwierzęta, których nie ma.

II TYDZIEŃ:  WKRÓTCE BĘDZIEMY UCZNIAMI !

1. Jesteśmy samodzielni.

2. Szkoła jest blisko.

3. Umiemy słuchać i spostrzegać.

4. Umiemy liczyć, rozpoznaję cyfry i liczby. PIKNIK RODZINNY

5. Chętnie pomagamy. KUCHCIKOWO- owocowe smaki lata.

III TYDZIEŃ:  DOKĄD NA WAKACJE ?

1. Wakacje nad morzem.

2. Wakacje nad jeziorem.      

3. Wakacje na wsi.

4. W górach.

5. Lato w mieście. POWITANIE LATA.

IV. TYDZIEŃ: WAKACJE !!!

1. Słońce ma dużo pracy.

2. Chronimy się przed słońcem.

3. Lubimy lato.

4. Letnie owoce.

5. Niedługo wakacje.

 

Aktywność matematyczna:

·         Rozwiązuje zadania z treścią,

·         Sumuje elementy w zakresie 10 z użyciem palców lub liczmanów

·         Szacuje liczbę oczek bez konieczności przeliczania

·         Segreguje i klasyfikuje różne elementy

·         Rozumie że liczba elementów w zbiorze nie zależy od sposobu liczenia

·         Porównuje pojemności naczyń przy użyciu wspólnej miary

Aktywność językowa:

·         Prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, potrafi pionizować język

·         Potrafi opisać wybrane zwierzę

·         Buduje poprawną wypowiedz na temat wysłuchanego tekstu

·         Wyszukuje w albumach przyrodniczych informacji związanych z tematem

·         Dobiera wyrazy na zasadzie skojarzeń

·         Wyraża swoje myśli i uczucia w sposób zrozumiały dla otoczenia