Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno –wychowawcze na październik dla grupy KACZUSZKI

 

Cele:

Dalsza adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy. Wdrażanie do poruszania się w kole wiązanym. Rozwijanie poczucia rytmu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy owoców i warzyw. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Poznanie znaczenia jedzenia warzyw i owoców dla zdrowia. Zapoznanie z flagą, obyczajami i kulturą Czech.

 

 

      I POLSKO-CZESKA JESIEŃ 

 1. Skarby jesieni
 2. Kolorowe liście a w nim czeski KRECIK
 3. Kasztanowiec
 4. Liście, listeczki
 5. Szal Pani Jesieni
 6. Borowik
 7. Jesienne zabawy z czeskimi kolegami
 8. Muchomor ma białe kropeczki
 9. Jesienne drzewa
 10. Szybko robi się ciemno

      II OWOCE

 1. Kosze z owocami
 2. Jabłka, gruszki, śliwki
 3. Jabłka, jabłuszka
 4. Wpadła gruszka do fartuszka
 5. Owoce są smaczne i zdrowe

      III WARZYWA

 1. Poznajemy warzywa
 2. Zupa z warzyw
 3. Ogórek, marchewka i kalarepka
 4. Znamy różne warzywa
 5. Na cygańską nutę

Przygotowanie do nauki czytania i pisania 

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania. Rozwijanie zainteresowania książką. Wzbogacanie słownictwa. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie uwagi i pamięci. Posługiwanie się nazwami owoców i warzyw. Doskonalenie umiejętności malowania. Odróżnianie i nazywanie koloru czerwonego i zielonego.

 

Pojęcia matematyczne

Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Doskonalenie liczenia. Posługiwanie się określeniami: mniej, więcej. Wdrażanie do prawidłowego łączenia liczebnika z rzeczownikiem: jedna gruszka, dwa jabłka, trzy owoce. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik – 3 – latki ” Misie i Gwiazdeczki”


I Poznajemy kraje Unii Europejskiej – Włochy (29.09.2014)

II Jesień w sadzie

 1. Gdzie schowało się jabłko?
 2. Owocowy dzień.
 3. Jabłkowe krówki, gruszkowe konie.
 4. Lepię jabłuszko.

III Poznajemy Kraje Unii Europejskiej – Czechy (08.10.2014)

 

VI Smaczne warzywa

 1. Lubimy warzywa.
 2. Jesienne kwiaty.
 3. Kolorowe warzywa.
 4. Śpiewam o warzywach.
 5. Kupujemy warzywa i owoce.

 

V Jaki jestem

 1. Części mojego ciała .
 2. Co lubimy jeść?
 3. Jestem samodzielny.
 4. Lubię bawić się z innymi.
 5. Chcę mieć przyjaciół.


VI Moje zmysły

 1. Nasze ulubione zabawy.
 2. Rozpoznaję zabawki.
 3. Nasze zmysły.
 4. Jak pachnie!
 5. Moje oczy.

 

Teatrzyk pt. Księżniczka Rosa i Klimek (15.10.2014)

Czarownice z Łysej Góry w Słonecznym Domku (31.10.2014)

Pasowanie na przedszkolaka

Spotkanie z pracownikiem Lasów Miejskich

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE PIĘCIOLATKÓW ” Pszczółki i Kangurki”

       I.            TYDZIEŃ: Jesień w sadzie

 1. W sklepie z owocami
 2. Drzewa owocowe
 3. Owoce egzotyczne
 4. Jesienią sady się rumienią
 5. Gromadzimy zapasy na zimowe czasy

 

    II.            TYDZIEŃ: Jesień na działce

 1. Warzywa z naszych działek
 2. Co można zrobić z warzyw?
 3. Warzywne odbijanki
 4. Liczymy warzywa
 5. Lepimy warzywa

 III.         TYDZIEŃ: O sobie samym

 1. Jaka to emocja?
 2. Nasze dobre uczynki
 3. Zachowania pozytywne i negatywne
 4. Proszę, przepraszam, dziękuję
 5. Jesteśmy wrażliwi na krzywdę

 IV.       TYDZIEŃ: Nasze zmysły

 1. Części ciała
 2. Słyszę, widzę, czuję, próbuję
 3. Dźwięki wokół nas
 4. Codzienne hałasy
 5. Po drugiej stronie lustra

 

Aktywność matematyczna:

 • Liczy w zakresie sześciu
 • Dodaje i odejmuje w zakresie sześciu
 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów

Aktywność językowa:

 • Stosuje słowa owoce egzotyczne
 • Rozwija umiejętność wypowiadania się na dany temat
 • Buduje coraz dłuższe wypowiedzi poprawnie gramatycznie
 • Układa proste dialogi i opowiadania
 • Nazywa poszczególne zmysły, rozumie ich znaczenie